Na turniru Serbia Open 2021, u saradnji sa kompanijom Sekopak, pokrenuta je kampanja „Osvoji bodove za planetu Zemlju – recikliraj!” zahvaljujući kojoj se podstiču građani na odgovornost prema zaštiti životne sredine.

Iako je ove godine Serbia Open zatvoren za publiku, želja organizatora je da se podigne svest o reciklaži i da se pruži mogućnost igračima i kompletnoj organizaciji da se ponašaju odgovorno prema životnoj sredini. U Teniskom centru Novak Sekopak je obezbedio kante za odlaganje ambalažnog otpada – u žute kante se odlaže PET plastika i aluminijumske limenke, a u plave papir i karton.

U jeku borbe protiv klimatskih promena, važno je da svaka individua da svoj doprinos, a reciklaža je jedan od načina da se zaštiti planeta. Reciklažom se smanjuje zagađenost vazduha, trošenje prirodnih resursa, štedi energija i smanjuje emisija ugljen-dioksida, gasa koji izaziva efekat staklene bašte.